Det er viktig å huske på at en del militære kjøretøy ikke nødvendigvis har de samme kjøreegenskaper som vanlige biler og lastebiler. Dette kan gjelde både svingradius, hastighet og sikt for sjåføren. Militære kolonner er forventet i distriktet.

Disse kan bestå av opp til tolv kjøretøy, og politiet ber trafikanter om å vise hensyn slik at ikke kolonnene deles opp. Første og siste kjøretøy i en militær kolonne vil være tydelig merket.

Se link til informasjon om veger og øvelsen

For ytterligere informasjon om hvordan øvelsen vil påvirke den generelle befolkningen, vises det til Forsvarets informasjonsside. Her ligger det mye informasjonsmateriell, samt kontaktinformasjon til Forsvaret for innmelding av eventuelle skader på eiendom eller natur som følge av øvelsen.

På informasjonssiden vil du finne ytterligere detaljer om luftromsrestriksjonsområdene og da særlig for droneflygning, samt en aktivitetskalender for alle fylker som blir berørt av øvelsen.

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 er den største øvelsen i Norge siden 1980-tallet. Politiet skal ikke øve i felt, men håndtere hendelsen med besøk av mer enn 40.000 soldater fra ca. 30 land og 10.000 kjøretøy i flere uker. Selve feltøvelsen vil pågå fra 25.oktober til 7.november.