Objektsikring, beredskapssenter, datahaller, pass, gjeng- og arbeidskriminalitet er blant områdene som får ekstra bevilgninger i det foreslåtte budsjettet.

171 millioner til objektsikring

I forslaget til budsjett for 2019 foreslår regjeringen å bevilge 171 millioner til objektsikring. Ytterligere 148,2 millioner går til å beskytte politiets datahaller.

-De siste årene er sikringen av politiets skjermingsverdige objekter forbedret, men det gjenstår mye arbeid og store investeringer. Det er derfor bra at regjeringen foreslår å investere i dette arbeidet nå, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

63,9 millioner til pass

Det foreslås å bruke 63,9 millioner på arbeid med de nye pass og ID-kortene i 2019.

-De nye passene og ID-kortene vil bidra til å forebygge og bekjempe misbruk av falsk ID og ID-tyveri, og vil sikre borgernes ID-dokumenter på en unik måte. For at de nye passene og ID-kortene skal bli sikre, stilles det svært strenge krav til utstedelse, blant annet for identitetskontroll, etterkontroll og sikring av informasjon. Dette arbeidet er omfattende, og det er viktig at det bevilges penger til dette prosjektet, sier Humlegård.

185 nye millioner til beredskapssenteret

Regjeringen foreslår å bevilge nye 185 millioner kroner til politiets nye beredskapssenter. Disse kommer i tillegg til de 660 millionene som videreføres fra i fjor. I tillegg settes det av nye 157,2 millioner til nye politihelikoptre. Etter planen skal disse leveres i 2019.

-Både beredskapssenteret og de nye politihelikoptrene er etterlengtede og viktige løft for politiets beredskap. Vi er glade for at vi nå er i gang med å bygge beredskapssenteret og at de nye helikoptrene vil komme på plass i løpet av 2019, kommenterer Humlegård.

Mangel på finansiering av studenter fra Politihøgskolen

De siste årene har ansettelsene av studenter vært fullfinansiert i budsjettet. I budsjettforslaget for 2019 videreføres ikke denne praksisen. For neste år er kun halvparten av kostnadene knyttet til ønsket bemanningsvekst forslått lagt inn.

-Politiet har lagt til grunn i sine budsjett- og bemanningsplaner for 2019 at det kommer en fullfinansiering av de nye stillingene. Den foreslåtte bevilgningen er ikke nok til å finansiere at alle nyutdannede får jobb i politiet etter endt utdanning. Vi avventer endelig budsjett og tildelingsbrev og de føringer som ligger der før budsjettet skal fordeles internt, avslutter Humlegård.

Krav til besparelser

Det legges opp til at politi- og lensmannsetaten skal spare inn 90,5 millioner på avbyråkratisering- og effektivitetsreform.

Politidirektoratet vil nå gå mer detaljert inn i budsjettet.

Les Justis- og beredskapsdepartementets pressemeldinger om budsjettet.