Å bli utsatt for kriminalitet kan være belastende og det å gå til politiet kan være vanskelig. På de nye støttesentrene får kriminalitetsutsatte hjelp og veiledning og blir lyttet til i den vanskelige situasjonen den enkelte kan stå i. Støttesenteret gir informasjon om hvordan saken kan anmeldes og vil kunne gi støtte gjennom hele saksgangen. Støttesentrene bistår også med å søke voldsoffererstatning fra staten, og har som mål å bidra til at de som har vært utsatt for kriminalitet kommer seg raskere videre i livet.

Ikke noe krav om å anmelde

Alle personer som har vært utsatt for integritetskrenkende kriminalitet kan ta kontakt med støttesentrene. De ansatte ved sentrene vil kunne gi informasjon, veiledning og støtte i prosessen, enten det dreier seg om vold, trusler, utpressing, hatkriminalitet, voldtekt, seksuelle overgrep eller andre kriminalitetstyper som oppleves krenkende.

Det er ikke krav om at saken er anmeldt eller at det foreligger konkrete planer om det for å kunne kontakte støttesenteret. Samtidig er det et mål at flere anmelder til politiet gjennom tilbudet støttesentrene gir. Dette er et lavterskeltilbud hvor man kan komme i kontakt med politiet og sammen med politiet bidra til bevisstgjøring og skape større forståelse for situasjonen og en videre prosess. Den enkelte vil kunne få informasjon om hvordan prosessen vil kunne være dersom man ønsker å gå videre med en eventuell anmeldelse. Politiet orienterer om hvilke rettigheter vedkommende har, gir informasjon om krav til bevis, og bidrar med forventningsstyring om videre saksgang.

Viktig at politiet støtter

-Styrket offeromsorg har vært et prioritert område for regjeringen. Erfaringer i distriktene så langt er at opprettelsen av støttesentrene bidrar positivt – både med primæroppgaven som er å hjelpe den enkelte som har blitt utsatt for en straffbar handling, men også at det arbeidet som gjøres på sentrene bidrar til å avlaste etterforskerne lokalt, sier seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet.

Støttesentrene for kriminalitetsutsatte har telefon- og besøkstid mellom kl. 0800 og 1545 på hverdager og har den siste tiden hatt et økende antall henvendelser.

-Vi har sett frem til å kunne tilby denne tjenesten. Det er viktig at personer som er i en sårbar situasjon opplever politiet som en støtte, avslutter Bøhler.

Her finner du støttesentrene for kriminalitetsutsatte.