Begge bildene ble på et tidspunkt oppbevart på samme lokasjon i Oslo-området. Det er ingen tegn på at det er gjennomført et innbrudd på dette stedet, og ingen andre verdisaker er forsvunnet, selv om det var betydelige verdier på samme sted.

Forsikringsselskapet som representerer eieren av «Syk pike» har utlovet en dusør på opptil 500 000 kroner til de som har opplysninger som fører til at litografiet kommer trygt tilbake til sin eier.

På grunn av etterforskningen ønsker ikke politiet å si hvor litografiene befant seg da de ble borte.

Saken etterforskes ved seksjon for økonomi- og spesialetterforskning i Oslo politidistrikt.

Munch-litografi
"Døden i sykeværelset"
Munch-litografi
"Syk pike".