Det er med bakgrunn i at politidirektør Odd Reidar Humlegårds åremål utløper 22. november og i påvente av kunngjøring og tilsetting av ny politidirektør, at utnevningen skjer. Skulstad er beskikket for en periode på inntil seks måneder.

Håkon Skulstad har allsidig bakgrunn fra ulike lederstillinger i Justis- og beredskapsdepartentet:

Før han ble assisterende politidirektør i 2017, var han blant annet rektor på Politihøgskolen, politimester i Øst-Finnmark, avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, assisterende og konstituert sjef på Kripos og førstestatsadvokat i Økokrim.