Både ved Røros og Værnes flyplasser er det observert droner, noe som blant annet har hindret Forsvarets beredskapshelikopter å ta av.

Det er et absolutt forbud mot all annen lufttrafikk enn det som er knyttet til øvelsen eller redningstjenesten.

– Vi ser svært alvorlig på at det flere ganger er brukt droner i forbudsområdet. Det er forbudt, og kan føre til alvorlige konsekvenser for lovlig lufttrafikk, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet. Han legger til at straffen for brudd på flyforbudsoner er bøter, og i ytterste fall fengsel. Et eksempel er en dronepilot som fløy for nær en flyplass og fikk 20.000,- kroner i bot og inndragning av utstyret.

Farlig

Under øvelse Trident Juncture er det stor aktivitet i luftrommet med ca. 150 fly og mer enn 60 helikoptre. Det er også stor aktivitet i luften på steder hvor det vanligvis ikke flys så mye. Alle som flyr droner skal holde seg orientert om hvor det ikke er tillatt å fly.

– Droneflygere må forstå hvilke fare de utsetter andre flyvende for ved å fly ulovlig. Konsekvensene av en ulykke kan i verste fall være dødelige, sier Smedsrud.

Dersom du har informasjon om ulovlig dronebruk ber vi deg kontakte politiet.

Her kan du se området forbudet omfatter.

Mer info om droner på Forsvaret.no

Om Trident Juncture