Margrete Halvorsen slutter i sin rolle som kommunikasjonsdirektør i Politidirektoratet 31. desember og starter som ny kommunikasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus.

- Jeg vil takke Margrete for den betydelige og viktige innsatsen hun har gjort for politiet de siste seks årene. Margrete har hatt en krevende og viktig rolle hvor hun har vært helt sentral i å videreutvikle kommunikasjonsarbeidet i politi- og lensmannsetaten. Jeg ønsker hun lykke til videre med nye utfordringer, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.