Midlertidige endringer i Politidirektorates ledelse

Fra 23.11 beskikkes assisterende direktør Håkon Skulstad som politidirektør i inntil 6 måneder. Kristin Kvigne, avdelingsdirektør i avdeling for politifag i POD, er midlertidig beskikket som assisterende politidirektør. Politimester Ole Sæverud i Troms politidistrikt, vil fungere i Kvignes stilling inntil ny politidirektør er på plass..

Politidirektørstillingen er utlyst med frist 28.11. Det er departementet som er ansvarlig for rekrutteringen.

Roll–Matthiesen konstituert som visepolitimester i Øst politidistrikt

Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i POD, er konstituert som visepolitimester i Øst politidistrikt fra 1.12.2018 og inntill 6 måneder. Dette skjer i kjølvannet av at visepolitimester Arne Jørgen Olafsen i Øst politidistrikt (Øst PD) midlertidig har tatt over ledelsen av Politiets utlendingsenhet (PU), som følge av Morten Hojems sykefravær.

Roll-Matthiesen er nå fagdirektør i POD, der han har vært i fem år. Han har lang erfaring fra politi og påtalemyndigheten der han har vært i sentrale roller i distrikt, særorgan, påtalemyndighet (statsadvokat) og domstol. Roll-Matthiesen er utdannet jurist.