- Det er høye internasjonale krav og forventninger til hvordan norske pass skal utstedes. Disse imøtekommes ikke i dag. Det er for enkelt å skaffe seg et ekte norsk pass på falskt grunnlag. Norske pass har høy internasjonal status og gir visumfrihet til mange land. Det kan brukes som virkemiddel til alt fra svindel og trygdemisbruk til organisert kriminalitet og terrorisme, og er ettertraktet i kriminelle miljøer, sier programdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

- For å opprettholde tilstrekkelig kvalitet i utstedelsen er det nødvendig å begrense antallet små passkontor. Når nye pass lanseres skal de utstedes i fysisk sikrede lokaler, og av medarbeidere med ID-faglig kompetanse. Fremtidens pass- og ID-kontor er noe annet enn de passkontorene vi kjenner i dag, sier Roll-Matthiesen.

Høye internasjonale krav og forventninger

Basert på kriteriene kvalitet, sikkerhet og brukertilgjengelighet har JD besluttet at det skal etableres 77 pass- og ID-kontorer på fastlandet, i tillegg til ett på Svalbard.

Med denne strukturen vil en andel av innbyggerne få lengre reisevei til nærmeste pass- og ID-kontor enn kravet på 45 minutters kjøretid. For å sørge for at brukervennligheten ivaretas på en best mulig møte skal Politidirektoratet påse at det innføres kompenserende servicetiltak.

For å spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og ID-kontor ha tilbud om timebestilling. For å sikre at publikum får dekket sine behov skal alle politidistrikter tilby utvidede åpningstider. For å sikre at servicetilbudet er tilpasset lokale forhold, skal muligheten for drop-in og fleksible åpningstider vurderes i de lokale politirådene i det enkelte distrikt.

Her kommer pass- og ID-kontorene

 • Finnmark (6): Alta lensmannskontor, Hammerfest politistasjon, Kirkenes politistasjon, Porsanger lensmannskontor, Tana lensmannskontor og Vadsø politistasjon

 • Troms (5): Bardu lensmannskontor, Finnsnes lensmannskontor, Harstad politistasjon, Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor og Tromsø politistasjon

 • Nordland (9): Bodø politistasjon, Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor, Mo i Rana politistasjon, Mosjøen politistasjon, Narvik politistasjon, Sortland lensmannskontor, Svolvær politistasjon, Fauske lensmannskontor, Alstadhaug og Leirfjord lensmannskontor

 • Trøndelag (9): Heimdal politistasjon, Oppdal lensmannskontor, Namsos politistasjon, Orkdal lensmannskontor, Trondheim sentrum politistasjon, Steinkjer politistasjon, Stjørdal lensmannskontor, Ørland lensmannskontor, Nærøy lensmannskontor.

 • Møre og Romsdal (8): Kristiansund politistasjon, Molde politistasjon, Sunndal lensmannskontor, Surnadal lensmannskontor, Sykkylven lensmannskontor, Ulstein og Hareid lensmannskontor, Volda og Ørsta lensmannskontor, Ålesund politistasjon.

 • Vest (10): Bergen Vest politistasjon, Eid lensmannskontor, Flora politistasjon, Førde og Naustdal lensmannskontor, Hardanger lensmannskontor, Nordhordland lensmannsdistrikt, Os lensmannskontor, Sogndal og Leikanger lensmannskontor, Sotra og Øygarden lensmannskontor, Voss lensmannsdistrikt.

 • Sør-Vest (7): Eigersund politistasjon, Etne og Vindafjord lensmannskontor, Haugesund politistasjon, Randaberg lensmannskontor, Sandnes politistasjon, Stavanger lufthavn Sola, Stord lensmannskontor.

 • Agder (3): Arendal og Froland politistasjon, Farsund og Lyngdal lensmannskontor, Kristiansand politistasjon.

 • Sør-Øst (6): Drammen politistasjon, Midtre Hallingdal lensmannskontor, Grenland politistasjon, Hønefoss politistasjon, Notodden politistasjon, Politiets publikumssenter i Stokke.

 • Øst (3): Lillestrøm politistasjon, Follo politistasjon og Grålum, Sarpsborg.

 • Oslo (2): Bærum politistasjon, Grønland politistasjon.

 • Innlandet (9): Elverum politistasjon, Gjøvik politistasjon, Gran lensmannskontor, Hamar politistasjon, Kongsvinger politistasjon, Lillehammer politistasjon, Fagernes lensmannskontor, Otta lensmannskontor, Tynset lensmannskontor.

 • Svalbard (1): Longyearbyen (Sysselmannen på Svalbard).

Dette forslaget innebærer at de fleste politidistriktene ikke når målet om at 90 prosent av innbyggerne skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid. Derfor skal de lokale politirådene involveres i prosessen med å etablere gode servicetiltak som er tilpasset lokale forhold.

- Nærhet til et passkontor handler også om hvor folk jobber og oppholder seg. Det kan også være slik at kvelds- og helgeåpent og gode planleggingsverktøy kan være vel så gode tiltak som flere passkontor, påpeker Roll-Matthiesen.

Utrulling av biometrikiosker til pass- og ID-kontorene startet i november 2018 og er planlagt å vare frem til sommeren 2019.

Les mer på Regjeringen.no