Her kan du tipse politiet om saken: tips.politiet.no eller ringe på telefonnummer 23 20 81 59.

Våre undersøkelser foregår parallelt med marokkansk politi sin etterforskning i Marokko. Formålet er å fremskaffe så mye relevant informasjon som mulig om hendelsesforløpet, fra planlegging av reisen, til gjennomføring og reisen inn mot fjellområdet og de påfølgende drapshandlingene. Vi samarbeider med marokkansk politi som har ansvaret for å etterforske drapshandlingene i Marokko.

Kripos har siden vi ble varslet om drapene jobbet med å opprette hensiktsmessige og gode kommunikasjonskanaler med marokkansk politi for å holde oss oppdatert på utviklingen i den marokkanske etterforskningen, og for selv å kunne melde inn våre informasjonsbehov. Kripos holdes orientert gjennom Interpol og vi er representert ved en norsk polititjenestemann i Marokko. Vi samarbeider også tett med dansk politi.

Onsdag kveld ble Kripos kjent med at en video, som angivelig skal stamme fra drapshandlingene, spres på internett. Siden Kripos ble kjent med videoen har etterforskere jobbet med å sikre og vurdere videoen. I løpet av natten ble det tatt kontakt med ulike tjenestetilbydere for å sikre informasjon om videoen og for å hindre ytterligere spredning. De pårørende blir holdt løpende orientert gjennom sin bistandsadvokat og gjennom pårørendekontakten fra politiet.

Kontakt:

Kripos`pressetelefon: 23208060 / kripos.info@politiet.no