Kripos har fått en rekke tips fra personer med informasjon om saken med de to drepte kvinnene i Marokko. Mange har meldt inn at de har sett videoen, men det er også personer med informasjon om selve reisen som har meldt seg. Informasjonen blir fulgt opp av oss, blant annet med avhør. Vi ønsker fortsatt informasjon, da særlig om selve reisen og oppholdet til den norske og den danske kvinnen i Marokko. Tips om saken her.

Kripos har nå fått bekreftet fra myndighetene i Marokko at de pågrepne i saken, er de samme som figurerer på en video med fire menn som sverger troskap til IS foran et flagg. Videoen skal være tatt opp i forrige uke, før drapene. Verken Norge eller Danmark synes å bli nevnt i videoen, ei heller noe spesifikt om hvilken handling de skulle utføre.

Når det gjelder vurderingen av videoen som angivelig viser drapene, gjenstår det fortsatt en del arbeid med teknisk analyse og vurdering. Vi mener likevel å ha grunnlag for å si at det så langt ikke er noe konkret som tyder på at videoen ikke er ekte. Vi samarbeider tett med dansk politi i det arbeidet vi gjør.