Nå blir det prikker for ulovlig bruk av mobil

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko og er medvirkende årsak til flere alvorlige trafikkulykker. Vi erfarer at dagens forbud i svært liten grad respekteres, og derfor håper vi at prikker for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring øker trafikksikkerheten, sier UP-sjef Runar Karlsen i en kommentar.

I Norge dør over hundre mennesker i trafikken hvert år. – Mobilbruk er en av årsakene i flere av de alvorlige ulykkene, og derfor må nye tiltak iverksettes for å redusere antallet drepte og hardt skadde, sier UP-sjefen.

Bruk av kikkert er ett av flere kontrolltiltak