Vil bistå politiet
De skal samarbeide. Fra venstre fungerende seksjonssjef Jarle Ulf Myklebust, prosjektleder May Britt Buhaug, fagsjef Britt Inger Skaanes og beredskapsdirektør Knut Smedsrud.
FotoKåre M. Hansen

Norske Kvinners Sanitetsforening, landets største kvinneorganisasjon, har inngått en avtale med Politidirektoratet om å stille frivillige til disposisjon. I 2019 ønsker organisasjonen å møte samtlige politidistrikter for å tilby ressurser på områder hvor politiet i gitte situasjoner kan trenge hjelp.

Det kan være til drift av pårørendesentre, forpleining av evakuerte og støtte til operativt personell som utfører sine primæroppgaver.

-Vi kan også bistå ved øvelser. Sanitetskvinnene ønsker å bli brukt mer, sier prosjektleder May Britt Buhaug i Norske Kvinners Sanitetsforening, som har 41500 medlemmer.

Samarbeidsmøter

Politiet er glad for tilbudet fra sanitetskvinnene. I to politidistrikter er det allerede gjennomført møter for å drøfte samarbeidsmuligheter.

-Vi setter pris på initiativet, og ser på det som et godt bidrag til å styrke den nasjonale kriseberedskapen, sier fungerende seksjonssjef Jarle Ulf Myklebust i Politidirektoratets beredskapsavdeling.