- To personer har i avhør erkjent å ha tent på innhold i en søppelkonteiner, som så førte til brannen i blokk 5 ved skolen. Saken er ferdig etterforsket, og oversendt politiadvokat for påtalemessig avgjørelse, sier politioverbetjent Lars Lindén som leder seksjon for etterretning og forebygging ved Tromsø politistasjon.

De to er elever på skolen, begge er under 18 år.

Politiet ser ingen sammenheng mellom branntilløpene på skolen i slutten av november, og brannen 21.12. Av de tre branntilløpene i november er ett oppklart, mens to er henlagt på grunn av ukjent gjerningsperson.