Tallene viser at 64,8 prosent av studentene som bestod eksamen har jobb i politiet ved utgangen av året. Dette er en økning på 23 prosentpoeng i løpet av 4. kvartal. 28,6 prosent har fått fast jobb.

For studentene som ble uteksaminert i 2017 har 88,2 prosent jobb i politiet ved utgangen av desember 2018. 70,2 prosent har fast stilling i politiet.

Tall for 2016-kullet viser at 94 prosent har stilling i politiet, hvorav 85,2 prosent er fast ansatt.

Oppdaterte tall for 4. kvartal finner du under bemanning og dekningsgrad.

  • Bemanning