Oppdaterte tall for 4. kvartal brutt ned på politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad.

  • Bemanning