Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara åpner NC3
Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara åpner NC3. T.v sjef Kripos Ketil Haukaas og konstituert politidirektør Håkon Skulstad
FotoKripos

NC3 skal bli en spydspiss for politiet i bekjempelsen av kriminalitet og trusler i det digitale rom.

Senteret skal bistå norsk politi

NC3 på Kripos må ha et sterkt fagmiljø for å sikre og utnytte digitale spor og bevis, og skal være en drivkraft for å utvikle disse evnene for hele norsk politi.

- Internett, nye tjenester og bruk av teknologi senker terskelen for å utøve kriminalitet. Men teknologien gir også politiet nye muligheter til å forebygge og etterforske straffbare handlinger. Jeg ser fram til at NC3 blir et ressurs-senter for politiet, men også for oss politikere og samfunnet ellers, sa Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara da han åpnet den nye avdelingen ved Kripos.

200 ansatte innen tre år

NC3 består i januar 2019 av Seksjon for elektroniske spor, Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte, Seksjon for bekjempelse av internettrelaterte overgrep og Seksjon for datakriminalitet. Rundt 80 personer inngår i den nye avdelingen, som skal bygges opp med 120 nye årsverk i løpet av de neste tre årene. NC3 må, for å lykkes med sitt oppdrag, samarbeide tett med andre samfunnsaktører, i Norge og internasjonalt.

- Undersøkelser viser at innbyggerne føler seg mindre trygge i det digitale rom enn i den fysiske verden. Vi har tro på at NC3 skal bidra til å øke folks trygghet, sikre og spisse kompetansen her på Kripos, og spre kunnskapen ut til politidistriktene, sier konstituert politidirektør Håkon Skulstad.

Trygghet i det digitale rom

Politiloven gjelder like mye i det digitale rom som i den fysiske verden. Internett er både åsted for forbrytelser, et verktøy for å begå kriminalitet, men også et sted hvor politiet samler bevis og spor.

- NC3 vil ikke alene kunne svare opp de utfordringene politiet ser i det digitale rom. Kompetansen i distriktene må opp, og det må investeres i teknologi og andre ressurser, sier Kripos-sjef Ketil Haukaas.