Politiet opphever evakuering i Skjelfjord og Ramberg

Etter råd fra geologer i Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) og Norsk geoteknisk institutt (NGI) som har vært på befaring i de aktuelle områdene i dag, har Politimesteren bestemt at evakueringen av Skjelfjord og Ramberg blir opphevet.

Når det gjelder Ballstad så ble evakueringen delvis opphevet i går. Geologene vil i løpet av ettermiddagen gjøre en ny vurdering av situasjonen. De husene på Ballstad som er berørt av evakueringen vil få informasjon direkte fra kommunen.

Når det gjelder de stengte vegene så er det Statens vegvesen som vurderer når disse åpnes.

Fremdeles stor skredfare

Det er viktig å understreke at selv om det ikke lengre er behov for evakuere disse områdene så er det fremdeles stor skredfare flere steder i Lofoten. Folk oppfordres til å være ekstra varsom og respekter sperringer som er satt opp.

---------------------------------------------------

Sendt ut 28.januar 2019, kl 2145

Politiet har besluttet evakuering av Skjelfjord

 

Etter råd fra geolog i NVE blir beboere på både øst og vestsiden i Skjelfjord nå evakuert til to områder innad i Skjelfjorden. De to områdene som ligger på trygg avstand fra skredområdet er henholdsvis Bygdeheimen og Grendehuset. Det er utfordrende å gjennomføre evakuering i området fordi det er store snømengder og skredfare langs veien. Evakueringen gjennomføres derfor i to faser:

Alle beboere skal evakueres, men det er gått et skred som stenger veien ved Steinryggen. De som befinner seg nord for Steinryggen blir bedt om å forflytte seg til de to sikre områdene. Det jobbes nå med å avklare hvordan evakuering av de på sørsiden skal gjennomføres. Så snart dette er avklart vil politiet ta kontakt med de som skal evakueres med båt.

For de som evakueres til Grendehuset bes det om at de tar med utstyr til overnatting og tørrmat. Bygdeheimen er primært tiltenkt eldre og de med særskilt behov.

De som har behov for assistanse i forbindelse med evakueringen må ta kontakt med politiet på tlf 02800

-------------------------

Publisert kl 1930

Det er gått flere snøskred vest i Lofoten. Heldigvis har ingen blitt tatt av skredene, men faren for flere skred er svært stor. Politiet har startet evakuering flere steder.

Politimesteren har besluttet at Ramberg og Ballstad skal evakueres for å ivareta enkeltpersoners sikkerhet. På Ballstad er evakuering gjennomført, mens det på Ramberg pågår evakuering. Har du fått varsel om evakuering på mobil tlf skal du forflytte deg til gjestegården på Ramberg. Dersom du har behov for assistanse i forbindelse med evakueringen kan du ta kontakt med politiet på tlf 02800.

Det er for tidlig å si noe om hvor lenge evakueringen blir opprettholdt. Det må vurderes fortløpende.

Det vurderes nå om Skjelfjord også skal evakueres. Dersom det blir besluttet evakuering her vil innbyggerne bli kontaktet av politi/kommunen.

Hold deg unna skredområder

Politiet ber alle i Lofoten om å unngå skredutsatte områder. Det bes om at folk tar situasjonen på alvor og holder seg unna disse områdene. Politiet har ikke oversikt over alle steder der det er fare for ras. Dersom man ikke absolutt må ut så anbefaler politiet at man holder seg innendørs inntil skredfarene er avklart og veiene brøytet.

E 10 er stengt fra Nappstraumen og vestover og det er uvisst når veiene åpner. Dette vurderes av Statens vegvesen ut fra råd fra skredekspertise. Det sendes ut geologkompetanse fra NVE, NGI og Statens vegvesen. Geolog vil ankomme Vest-Lofoten i kveld.

Styrker beredskapen

Seaking redningshelikopter som disponeres av Hovedredningssentralen er en viktig ressurs. For å styrke beredskapen og løse behov for akutt hjelp bistår Forsvaret ytterligere med Bell helikopter på beredskap på Bardufoss, og et NH 90 helikopter på beredskap i Bodø. I tillegg bistår Forsvaret med to kystvaktskip (KV Heimdal og KV Sortland) og Redningsskøyta bistår med RV Veritas.

Lurer du på noe?

Dersom noen har spørsmål til situasjonen kan man ta kontakt på følgende tlf nr:

  • Flakstad kommune, tlf nr 913 35 875
  • Vestvågøy kommune, tlf nr 918 84 112 / 906 70 131
  • Politiet på tlf 02800