Foto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto
FotoFoto: Shutterstock

Europol har i samarbeid med nederlandsk og engelsk politi tatt ned en stor markedsplass for kjøp av tjenestenektangrep (DDoS). Markedsplassen hadde omtrent 151.000 registrerte brukere, og det var registrert fire millioner tjenestenektangrep fra markedsplassen. Målene for angrepene var alt fra statlige institusjoner, banker, private virksomheter, samt angrep mot aktører innenfor online-spill.

Kripos har mottatt informasjon om flere norske brukere som skal ha kjøpt tjenester og angrepet ulike mål. Flere av disse brukerne er mindreårige, og det videre politiarbeidet har derfor hatt et forebyggende fokus. Kripos har den siste tiden delt informasjon med politidistriktene der brukerne bor. Lokalt politi har blant annet gjennomført flere forebyggende samtaler med disse personene. Noen personer er anmeldt for forholdet, og sakene etterforskes av politiet.

Tjenestenektangrep (DDoS) kan virke uskyldig, men for de som blir rammet kan det ha store konsekvenser. Å utføre tjenestenektangrep er ulovlig, og noe man risikerer å bli straffet for hvis man gjør det.

Tjenestenektangrep (DDoS) er et elektronisk angrep på internett. Målet er å hindre at brukeren av en tjeneste får tilgang. Angriperen kan blokkere ressurser hos tjenesten. Vedkommende kan også blokkere ressurser på et eller flere av systemene på vei til tjenesten. Angriperen kan for eksempel sende mange forespørsler eller data mot en nettside. Dette gjør at tjenesten stopper opp.

Kontakt:

Kripos'pressetelefon: 23208060 / e-post: kripos.info@politiet.no

Datakriminalitet