Den omkomne er den 16 år gamle Terje Thorsland.

Frigivelsen av navnet skjer i forståelse med de pårørende.