Kripos har et ønske om å gi de pårørende flest mulig svar rundt hva som skjedde, og har samarbeidet og utvekslet informasjon med dansk politi. Arbeidet pågår fortsatt.

Alle tipsene er gjennomgått

I løpet av etterforskningen har Kripos mottatt i overkant av 400 tips. Hovedsakelig omhandler tipsene en video som viser den ene drapshandlingen. Kripos har gjennomgått og vurdert alle tipsene. Formålet med gjennomgangen har primært vært å vurdere om deling og informasjon fra videoen kunne bidra til å kaste ytterligere lys over drapshandlingene, og om det fantes mer enn en film.

Hindret videre spredning

Kripos har også prioritert å jobbe med å hindre videre spredning av videoen. På bakgrunn av tipsene vi har fått og egne undersøkelser, har vi kontaktet tjenestetilbydere for å få filmen fjernet. I noen tilfeller har vi også vært i direkte kontakt med privatpersoner eller administrator på forum. Dessverre vil filmen ikke kunne fjernes fullstendig fra internett, men vi har ønsket å begrense omfanget så mye som mulig. Det at filmen spres er en ekstra belastning for de pårørende. Videoen kan også prege andre som ser den på en negativ måte, ikke minst gjelder det barn og unge. Det har også i politidistriktene blitt jobbet for å forebygge spredning.

Vår advarsel fra tidligere står fast: Ikke del videoen videre. Ikke se den eller last den ned.

Danske straffesaker

Dansk politi har i dag gått ut med at 14 personer i Danmark er siktet for deling av videoen. I vår gjennomgang og vurdering av tipsene til oss har det så langt ikke blitt opprettet egne straffesaker. Slik vi ser det synes lovgivningen i Danmark i større grad å ramme slike handlinger. Imidlertid kan deling av videoen etter omstendighetene også rammes av norske straffebestemmelser, noe som vil måtte vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Straffeloven § 266 om hensynsløs adferd og § 267 om krenkelse av privatlivets fred kan være aktuelle bestemmelser.

Dansk pressemelding på politi.dk