Det er en svak økning i den generelle politidekningen ved utgangen av 2018 (1,95), sammenlignet med tredje kvartal 2018 (1,92). Sammenlignet med samme tid i fjor har den totale politidekningen økt fra 1,91 til 1,95.

Utvikling i bemanning og dekningsgrad