Kripos samarbeider med NSM og Norcert og har kontakt med internasjonale samarbeidsaktører, som Europol.

Kripos ble informert om løsepengeangrepet via Felles Cyberkoordineringssenter tirsdag morgen og har vært i kontakt med Hydro.

- Arbeidet er i en startfase, men av erfaring er skadepotensialet ved slike angrep stort, sier seksjonsleder ved Kripos Håvard Aalmo. Hacking og dataangrep er kriminalitet som den nyetablerte avdelingen på Kripos, NC3, jobber med.