Tallene viser at 81,2 prosent av studentene som bestod eksamen i 2018 har jobb i politiet ved utgangen av 1. kvartal 2019. Dette er en økning på 16,4 prosentpoeng i løpet av 1. kvartal. 44,5 prosent har fått fast jobb.

For studentene som ble uteksaminert i 2017 har 89,8 prosent jobb i politiet ved utgangen av 1. kvartal 2019. 78,5 prosent har fast stilling i politiet.

Tall for 2016-kullet viser at 94,4 prosent har stilling i politiet, hvorav 90,9 prosent er fast ansatt.

Oppdaterte tall for 1. kvartal 2019 finner du under bemanning og dekningsgrad.