Politiet etterforsker fortsatt saken med den hensikt å finne den som har skrevet meldingen på Wikipedia som kan tolkes som en trussel. Politiet jobber både med elektroniske spor og med avhør av vitner. I tillegg fortsetter den forebyggende patruljeringen i området.

Kommunen har besluttet å sende hjem elevene og politiet stiller seg bak denne vurderingen. Selv om politiet primært ikke anbefalte dette så mener vi at når det oppstår en situasjon som skaper usikkerhet på skolen, så er det andre hensyn enn de rent politioperative som også må tas.

Politiet er fremdeles interessert i å komme i kontakt med alle som har informasjon i denne saken. Ring politiet på tlf 02800 dersom du har informasjon som politiet burde få.

-------------------

Melding sendt ut kl 0930

 Torsdag ettermiddag fikk politiet melding via Kripos om at det skal ha blitt skrevet inn en melding på Wikipedia som kan tolkes som en trussel om skoleskyting.Det er ikke spesifisert hvor denne trusselen er rettet, men det er sannsynlig at den er sendt fra nettverket til en ungdomsskole på Mo. Politiet etterforsker saken videre og er i tillegg tilstede ved flere skoler i Rana kommune.

Skoledagen går som normalt.

Dersom noen har informasjon om denne saken ber politiet om at man tar kontakt på tlf 02800.