Antall politiårsverk har økt med 331 årsverk siden utgangen av april 2018, og var 10 071 ved utgangen av april 2019.

Oppdaterte tall brutt ned på politidistrikt og særorgan finner du under bemanning og dekningsgrad.