Patruljebil beskåret
FotoPolitiet

Politibilen er godt synlig ute i befolkingen og en viktig symbolbærer for politiet. Samtidig er den en arbeidsplass for politiets operative tjenestepersonell.

Det er Politiets Fellestjenester som har prosjektansvaret for anskaffelsen, og avdelingsdirektør Henning Fredriksen er spent på interessen i markedet.

Interessant kontrakt

– Erfaringsmessig pleier politiets bilavtaler å få stor oppmerksomhet og vi håper at mange leverandører vil levere inn tilbud, sier han.  – Vi vil legge til rette for god forutsigbarhet for leverandørene i kontraktsperioden, noe som vil gjøre en kontrakt attraktiv for markedet samtidig som politiet får gode priser for bilene.

– Planen er at politiet skal ha kontraktene på plass i januar 2020, forteller Fredriksen.