Dette lot seg ikke gjennomføre på grunn av Atefa Rezaies svekkede helsetilstand. Rezaie gikk inn i en bevisstløs tilstand kort tid etter pågripelsen i Trondheim lørdag morgen kl. 5. Hun var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul.

Politiets utlendingsenhet (PU) var på forhånd kjent med Rezaies helsehistorikk som kunne medføre at hun går inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode.

Lege og sykepleier

Vi hadde derfor med én lege og én sykepleier ved pågripelsen. Disse ga henne fortløpende medisinsk oppfølging underveis fra pågripelsestidspunktet, under transport med bil til Røros og deretter under flyvningen til Oslo lufthavn. Flyvningen fra Røros til Oslo ble foretatt med innleid charterfly.

Det ble også gjort en "fit for flight"-vurdering av Rezaie før avgang fra Røros, med tanke på om det var medisinsk forsvarlig å la henne bli med på flyvningen.

Ved ankomst Oslo lufthavn ble det foretatt en ny slik vurdering. Denne ble gjort i samråd med en annen lege. Det var denne legen som fulgte med videre på transporten, mens legen og sykepleieren som var til stede ved pågripelsen ikke ble med videre. Flyvningen fra Oslo til Istanbul ble foretatt med det samme innleide charterflyet.

Fortløpende medisinske vurderinger

Det ble under hele forløpet – fra pågripelsestidspunktet og underveis i tvangsreturen – foretatt fortløpende medisinsk oppfølging av Rezaie.

På flyplassen i Istanbul kontaktet PUs transportfører det aktuelle flyselskapet som skulle fly personene og PUs personell videre til Kabul. Det ble vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere Rezaie videre til Kabul i hennes daværende tilstand.

Det ble besluttet å forsøke ny uttransportering med rutefly for barna. I påvente av denne ble personene innkvartert på flyplasshotellet i transittområdet av flyplassen i Istanbul.

Oppfølging av helsevesen

Legen hadde i denne perioden observert enkelte forbedringer i tilstanden til Rezaie.

Tilstanden til Rezaie ble søndag ettermiddag likevel vurdert til ikke å være tilstrekkelig god til at forsøk på transport til Kabul kunne gjennomføres. Det ble derfor besluttet å fly Rezaie tilbake til Norge i et charterfly. Hun ankom Norge i går kveld, og følges nå tett opp av helsevesenet.

Til tross for den svekkede helsetilstanden til Rezaie, mener PU at det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at den har vært foretatt på en forsvarlig måte. Samtidig har PU forståelse for at dette har vært belastende for Rezaie og hennes barn.

Uttransporteringen av de tre barna er ikke avbrutt. To av barna er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan. PU kan bekrefte når personene er blitt akseptert tilbake til Afghanistan, eventuelt om uttransporteringen avbrytes.