– Dette er en oppgave som politiet ikke kan reservere seg mot, selv om vi har forståelse for at dette er en belastende situasjon for familien, sier sjef PU Arne Jørgen Olafsen.

Ordinære varslingsrutiner fulgt

Afghanske myndigheter er forpliktet til å akseptere sine egne borgere. En tre-partsavtale mellom Norge, Afghanistan og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) regulerer de praktiske vilkårene for retur av afghanske borgere. Avtalen omfatter tvangsretur og frivillig retur.

PU varsler afghanske myndigheter via den norske ambassaden i Kabul om planlagte tvangsreturer to uker i forkant av uttransportene. Vi kan bekrefte at det ble gjort i denne saken. Dette gir afghanske myndigheter anledning til å se på saken og stille norske myndigheter de spørsmål de måtte ønske. Ingen henvendelser ble mottatt i forkant av denne uttransporteringen.

Det er ikke vanlig å få en bekreftelse fra afghanske myndigheter om aksept på forhånd.

Ønsket samlet retur

Utgangspunktet for tvangsreturen var at familien skulle uttransporteres samlet. Dette endret seg underveis på grunn av helsetilstanden til mor Atefa Rezaie, som ble returnert til Norge søndag kveld.

Vurderingen var at de tre søsknene kunne bli uttransportert til Kabul uten mor på grunn av at to av de er myndige.

I denne saken ble det vurdert at 22-årige Yasin Abbasi kunne være omsorgsperson for hans 16-årige bror Ehsan. Dette var ett av de avgjørende momentene for beslutningen om å fortsette uttransporteringen av de tre barna da mor ble returnert tilbake til Norge søndag.

Mandag formiddag ble det avholdt et møte mellom norske og afghanske myndigheter i Kabul for å avklare nærmere muligheten for aksept av de tre søsknene. Vurderingen fra afghanske myndigheter gjorde at uttransporteringen ble avbrutt.

Når det gjelder vurderingen i vedtakene til familiemedlemmene, må spørsmål rettes til Utlendingsnemnda (UNE).

Viser til pressemelding i går angående den medisinske oppfølgingen Atefa Rezaie fikk i løpet av forsøket på uttransportering.

Av hensyn til barna i Abbasi-familien og politioperative hensyn ønsker vi ikke å si noe om når personene ankommer Norge.