Rapporten er både innholdsrik og detaljert, og synligjør at vold er et sammensatt tema. Det rammer i ulike sammenhenger og på svært ulike måter. Rapporten gir et innblikk i hendelsene som anmeldes, både ved hjelp av statistikk og eksempler.

Rapporten viser hvilke utfordringer og konflikter som utspiller seg på ulike steder og tidspunkter i politidistriktet, og som deretter blir straffesak hos politiet.

Last ned rapporten