Siktelsen av 1. juli 2019 mot en mann hjemmehørende i Troms politidistrikt omfatter blant annet flere tilfeller av

  • brudd på straffelovens § 195, for å ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og handlingen er begått på en særlig smertefull eller særlig krenkende måte,
  • brudd på straffelovens § 301, for å ha ha medvirket til at noen har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller foretatt kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år,
  • brudd på straffelovens § 302, for å ha hatt seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år eller fått et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarte til seksuell omgang med seg selv,
  • brudd på straffelovens § 305, for å ha tvunget eller forledet et barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd

"Live streaming" er direkteoverføring av seksuelle overgrep. I dette tilfellet mistenker politiet at den sikta har betalt aktører på Filippinene for å utføre ulike overgrep som er blitt direkteoverført til den siktede.

Forrige uke aksjonerte filippinske myndigheter mot en adresse der man mener overgrep skal ha skjedd. Minst ett barn er redda ut, og minst to personer er pågrepet, mistenkt for å ha befatning med saken.

Kripos har bistått under etterforskninga og har koordinert samarbeidet med filippinsk politi.

Den sikta ble pågrepet i februar 2018 og var varetektsfengsla fram til april 2019.

Filippinsk TV rapporterte fra aksjonen.