Etter planen ble de løftet ut med lang line av helikopteret og transportert ned til basen for innsatsen og aksjonen ved Fiva gård i Rauma. Mannskap fra Romsdal Fjellredningsgruppe var på forhånd flydd inn til sikker sone for helikopter. De foretok de nødvendige forberedelsene på bakken før de trakk ut av området.

Uthentingen av de to omkomne har vært et særdeles krevende oppdrag og sikkerhet for redningsmannskapene stod først og fremst. Aksjonen har pågått over fem dager med flere forsøk på uthenting. Underveis kom avbrudd på grunn av flere forhold som vær og vind i tillegg til utfordringer med selve oppdraget.

Politiet retter nå en stor takk til alle som har bidratt til en trygg gjennomføring med erfaringskunnskap og ekspertise. Spesielt takker politiet for bidragene til Romsdal Fjellredningsgruppe, Nord Helikopter AS og mannskapet fra redningshelikopteret fra
330 skvadronen.

I det videre følger det nå en formell identifisering av de omkomne.
De pårørende følges opp av politiet.