Fornærmede fra moskeen har fått oppnevnt advokat Abdul-Satar fra advokatfirma Actio. Familien til avdøde har så langt ikke oppnevnt bistandsadvokat.

-Etterforskningen har gitt oss en bedre oversikt og mer informasjon som gjør at vi nå etterforsker dette som forsøk på terrorhandling, sier fungerende enhetsleder Rune Skjold.

-Dette begrunnes med det faktum at han hadde våpen i en moske og kartleggingen vår som viser at han uttrykt innvandringsfiendtlige holdninger. Handlingen var også egnet til å skape stor frykt, sier Skjold.  Oslo politidistrikt samarbeider tett med PST.

Som en del av etterforskningen prøver vi å få kontakt med vitner i området hvor den døde unge kvinnen ble funnet. Politiet ber alle som har tips om å bruke politiets tipsløsning: tips.politiet.no/straffesak

Det vil bli gjort nye forsøk på å avhøre siktede etter at han i natt ikke ville la seg avhøre.

Våre undersøkelser i og ved moskeen gjør at vi kan bekrefte at det ble avfyrt flere skudd. Vi kan nå ikke si hvor mange skudd og med hvilke våpen.

-Det er ikke tvil om at den raske og kontante inngripen fra de som var i moskeen har stoppet gjerningspersonen og dermed hindret ytterligere konsekvenser. Det er ikke ufarlig å gripe inn mot en bevæpnet person, og de har vist stort mot, sier Skjold.

-Vi har ikke fått meldinger om noen uønskede hendelser i forbindelse med dagens arrangementer. De fleste store arrangementer ser ut til å være over, men vi vil fortsatt ha høyere beredskap, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen.