Påtalemyndigheten vil be om at siktede varetektsfengsles i fire uker med full isolasjon, brev- og besøksforbud, og medieforbud.

Siktelsen omfatter nå drap (straffeloven §275) og terrorhandling (straffeloven §131 1. ledd, jf. 2. ledd bokstav b).

Påtalemyndigheten vil begjære lukkede dører til fengslingsmøtet av hensyn til fare for bevisforspillelse, ettersom etterforskningen er i en tidlig fase og siktede ikke har avgitt forklaring til politiet.

Pressekontakt:

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby vil være tilgjengelig for pressen etter at fengslingskjennelsen foreligger. Dette vil skje på Politihuset. Det vil bli sendt egen melding om tidspunkt.