Politiet samarbeider tett med kommunene, Forsvaret, Sivilforsvaret og selvfølgelig arrangør Arctic Race of Norway med å skape en trygg ramme for arrangementet. I tillegg er Utrykningspolitiet og politimotorsykler fra Oslo politidistrikt hentet inn for å forsterke politiet lokalt i forbindelse med sykkelløpet.

 

- Vi ønsker at dette skal bli en fin folkefest og vi skal gjøre vårt for at det blir en sikker og god gjennomføring både for syklistene og for publikum, sier Eilertsen. Han forteller at politiet vil ha både synlig og usynlig sikkerhetstiltak, i tillegg kommer de til å være bevæpnet under gjennomføringen av Arctic Race.

- Det er ikke noen konkret trussel mot arrangementet, men på grunn av den generelle forhøyede trusselsituasjonen i landet og for å ivareta sikkerheten og en god beredskap er tjenestepersonene bevæpnet, sier stabssjefen i Nordland.

 

Politiet minner også om at Luftfartstilsynet har utarbeidet et regelverk som gjelder bruken av droner hvor det står at det er forbudt å fly med drone over festivaler og sportsarrangement. Les mer om regelverket her: https://luftfartstilsynet.no/dronelek/

 

Her er politiets råd til publikum