Politiet fikk melding om hendelsen fra et vitne kl.19.20 torsdag kveld. To personer ble pågrepet. Den ene personen er nå sjekket ut av saken og har nå status som vitne. Den siktede blir fremstilt for varetekstfengsling ved Hedmarken tingrett lørdag 17. august.

Bistand fra Kripos

Politiet er i gang med etterforskning av saken og har fått bistand av Kripos blant annet med tekniske undersøkelser.

Den døde vil bli obdusert.

Politiet er i tett dialog med Nord-Fron kommune og kommunalt kriseteam er opprettet for å bistå de berørte.

- Det har vært flere alvorlige hendelser i Vinstra i løpet av det siste året. Det er klart at dette vil prege bygda vår. Det er viktig å understreke at hendelsene ikke har noe med hverandre å gjøre, sier lensmann Jon Reidar Gaarden.

  • Etterforskning