- Beslutningen om at vi skal sette ned et eksternt ledet utvalg til å evaluere oss, er tatt i samråd mellom Oslo politidistrikt, PST og Politidirektoratet (POD), sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Det er foreløpig ikke besluttet hvem som skal gjennomføre evalueringen. Mandatet for evalueringen er ikke ferdig.

- Vi tar angrepet på stort alvor. Vi har rutiner for intern evaluering, men vi er enige om at det også er viktig med et kritisk blikk utenfra, slik at vi kan lære mest mulig og løse oppdraget vårt bedre, sier Bjørnland. PODs rolle ved større hendelser er å koordinere arbeid på tvers av politidistrikter og særorganer og iverksette nasjonale tiltak.

Oslo politidistrikt har en etablert praksis for å evaluere oppdrag ved større hendelser.

- Terrorangrepet i Bærum er svært alvorlig, og det er naturlig at andre enn oss selv gjennomgår alle sidene ved dette oppdraget, både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre. Jeg mener det er helt nødvendig at vi trekker ut kunnskap og erfaringer som kan benyttes i det videre arbeidet mot terror og andre alvorlige hendelser. En ekstern evaluering i tillegg til det arbeidet vi gjør internt vil styrke kunnskapen og erfaringsgrunnlaget, sier politimester i Oslo, Beate Gangås.

PST var allerede i gang med å planlegge en gjennomgang av angrepet på moskeen i Bærum, samt samhandlingen med Oslo politidistrikt og øvrige aktører da initiativet fra politiet kom.

- Å slå disse evalueringene sammen er en god løsning, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Politidirektør Benedicte Bjørnland, politimester i Oslo, Beate Gangås og PST er tilgjengelige for kommentarer søndag ettermiddag.

Kontakt:

  • Pressevakt i Politidirektoratet, Åste Dahle Sundet, telefon: 992 07 701
  • Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, telefon: 901 69 923
  • Kommunikasjonssjef i PST, Martin Bernsen, telefon: 934 12 922