DU har ansvaret!
FotoMorten Rakke/Larvik

Barna har en trafikkforståelse som ikke er godt nok utviklet, og alle bilister må vise ekstra hensyn på skoleveien. Samtidig har foreldrene selv et ansvar å gi barna en trygg skolevei. UP og politidistriktene vil legge stor vekt på å være tilstede på skoleveier og ved skolene de nærmeste ukene, sier UP-sjef Runar Karlsen.