- Vi har tett dialog med politidistrikter og særorgan, og det er så langt ikke rapportert om avvik, kritiske hendelser eller operative konsekvenser, sier beredskapsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet.

112, 02800 og politiets nødnett har fungert hele tiden og det har heller aldri vært fare for liv og helse. Politiets beredskap har ikke vært berørt som et resultat av hendelsen.