Bakgrunnen for oppholdsforbudet er at det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, har blitt utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen.

Bakgrunnen for oppholdsforbudet er at det i lengre tid, og ved gjentatte anledninger, har blitt utført straffbare handlinger i tilknytning til vindkraftutbyggingen, da særskilt rettet mot anleggsvirksomheten i Nessadalen.

Dersom man ikke etterlever oppholdsforbudet vil man kunne bøtelegges etter politilovens § 30, nr.1, jf § 7 – kr 8 000. Gjentatte overtredelser medfører forhøyet sats.

Oppholdsforbudet gjelder fram til 30.09.19, klokken 24.00. Det gjelder ikke for de som har tilgang til å arbeide lovlig på stedet.