Hensikten med tiltakene er at politiet i Norge skal ha en enhetlig og effektiv håndtering av innsatsen. Eksempler på tiltak er økt tilstedeværelse, dialog, informasjonsinnhenting og informasjonsdeling mellom politidistriktene, samt samarbeid mellom politiet og PST.

Ikke lenger bevæpning

Politidirektoratet forlenger ikke føringen om at innsatspersonell som jobber i tilknytning til større arrangementer og folkeansamlinger skal være bevæpnet.

- Norsk politi er generelt ubevæpnet, og basert på trusselvurderinger fra PST mener vi det ikke er hensiktsmessig med nasjonal ordre om bevæpning nå. Politimestrene har myndighet til å beslutte bevæpning av enkeltoppdrag, sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud.

Nasjonal føring og lokale tiltak

Nasjonale føringer fra Politidirektoratet er et verktøy for å sikre enhetlig tilnærming i alle politidistrikt. Politimestrene iverksetter tiltakene og supplerer med ytterligere tiltak basert på politifaglige vurderinger av det lokale utfordringsbildet.

De nasjonale føringene som ble sendt ut fredag ettermiddag 23. august, trer i kraft mandag 26. august og avløser føringene som ble gitt 11. august.