Politidirektøren har besluttet at vedtaket om permisjon skal vurderes av Politidirektoratet med tanke på gyldighet i et habilitetsperspektiv. Inntil saken er ferdig behandlet  er politimester Hasseldal beordret til tjeneste i Politidirektoratet.

Visepolitimester Ida Øystese blir i samme periode konstituert som politimester i Øst politidistrikt.