- Politiet skal imidlertid være en samfunnsstemme og kan komme med faglige råd og dele erfaringer som er viktige for å opplyse samfunnsdebatten. Politiet ser økt bruk av narkotika blant ungdom og økende styrkegrad på cannabis. Politiet skal være er en del av samfunnets samlede innsats for å forebygge narkotikabruk blant unge. Denne innsatsen skal absolutt ikke utfordre hverken ytringsfrihet eller politisk debatt, sier Kristin Elnæs, seksjonssjef for forebygging og etterretning i Politidirektoratet.

Politidirektoratet har vært i kontakt med de omtalte politidistriktene, som alle avkrefter at de har grepet inn mot Unge Venstres kampanje. De kjenner seg heller ikke igjen i det bildet som fremstilles i flere medier.

- Slik POD har forstått denne saken er det skoler som ikke har ønsket Unge Venstres valgkampmateriell hos seg. Noen steder har det vært kontakt med politiet gjennom ulike forebyggende nettverk. I denne dialogen har lokalt politi og skoler vært bekymret for det arbeidet de sammen gjør for å skape trygge, rusfrie skoler for barn og unge. Utdanningsinstitusjonenes vurderinger av sitt lovverk opp mot denne spesifikke kampanjen kan ikke politiet legge seg bort i, kommenterer Elnæs.

NNPF er en frivillig organisasjon som ikke representerer politiet, men hvor flere politiansatte er medlemmer. Politidirektoratet forutsetter at NNPF er tydelig på dette rolleskillet, og har tidligere hatt dialog med dem om dette. Slik vi kjenner denne saken fra mediene oppfatter vi at NNPF har presisert dette skillet. Det er helt legitimt for politiansatte å være engasjert i kriminalpolitikk og ytre dette gjennom foreninger som står på ulike sider av også rusdebatten. NNPF må selv svare på spørsmål rundt deres engasjement i denne saken.