Samvirke med helse

Innbyggere og beboere i området varsles nå om at det blir mye utrykningskjøretøy fra alle nødetater og bruk av blålys og sirener.  I de tre kommende ukene skal helse og politi ha trening i lokalene til Kolvikbakken ungdomsskole i Borgundvegen 242.

  • Politiet skal bruke øvingsvåpen i Borgundvegen 242 og under øvelsene kan det høres smell fra øvingsvåpen.
  • Øvelsen i Borgundvegen 242 vil være tirsdag-torsdag i alle tre ukene, fra ca klokken 10.00-14.00.
  • Det kan også bli nedsatt fremkommelighet for kjørende og gående i korte perioder. Området vil dessuten være skiltet.