–Deltakende aktører er Politiet, Sørlandet sykehus, Kristiansand brann og redning, Birkenes kommune, Sivilforsvaret i Vest-Agder, Fylkesmannen i Agder, Heimevernet, FORF (frivillige organisasjoner), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Scanflex. I tillegg er studenter fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen med på øvelsen, sier politioverbetjent og beredskapsplanlegger i Agder politidistrikt, Rune Lindtveit.

Øvelsens hovedformål er å øve samvirke mellom alle deltakende aktører på og i tilknytning til skadestedet. I tillegg har hver av etatene satt egne spesifikke øvingsmål.

–En liten del av Birkeland sentrum vil bli delvis sperret av under øvelsen, og man vil kunne se noe, synlig politi, brann og helse og samarbeidspartnere, i tillegg til at det vil bli kjørt utrykning. Trafikk vil i hovedsak kunne gå som normalt og det bes om at publikum følger politiets anvisninger sier Lindtveit.

Av hensyn til læringen, kan ikke politiet, i forkant av øvelsen, gå ut med mer detaljer.


For  media

Spørsmål fra media om øvelsen kan rettes til politioverbetjent og beredskapsplanlegger Rune Lindtveit på telefonnummer 40 44 30 78, tirsdag 17. september etter kl. 11.00.