I begynnelsen av september ble det kjent at den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen skal lede evalueringen av politiets og PSTs håndtering i forbindelse med terrorhendelsen. Nå er hele evalueringsutvalget nedsatt.

– Jeg er glad for at vi nå har fått hele evalueringsutvalget på plass, og at det består av personer med ulik, tung og relevant faglig bakgrunn. Vi ønsker at utvalget bidrar med det nødvendige kritiske blikket utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Formålet med evalueringen er å identifisere både hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort bedre knyttet til tipshåndtering, trusselvurderinger og den operative håndteringen av hendelsen ved Al-Noor-moskeen.

– Vi imøteser en evaluering av håndteringen i forbindelse med terrorhendelsen i Bærum. Evalueringsutvalget har relevant kompetanse og vil kunne peke på nyttige læringspunkter, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Om evalueringsutvalget

Leder for utvalget er Anja Dalgaard-Nielsen, ph.d. og sjef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun er i tillegg professor II ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Dalgaard-Nielsen forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi.

Videre består utvalget av:

Jacob Ravndal – Statsviter, ph.d., er nå postdoktor ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo, hvor han forsker på høyreekstremisme.

Helge Renå – Statsviter med doktorgrad på politiets krisehåndtering med særlig fokus på 22. juli-angrepene. Er nå forsker ved Universitetet i Bergen.

Jakob Ilum – Bred erfaring fra Politiets Efterretningstjeneste i Danmark, blant annet med tidlig forebygging av voldelig ekstremisme.

Morten Løw Hansen – Politiutdannet, tidligere politileder med tung kompetanse på etterretning med mange års erfaring fra ulike nivåer i politiet.

Jørn Rye Eriksen – Politiutdannet, tidligere politileder med særlig kompetanse på politioperativ virksomhet og krisehåndtering.

Bushra Ishaq – Lege, forfatter og forsker ved MF vitenskapelig høyskole.

Utvalget er nedsatt av politidirektør Benedicte Bjørndal, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og politimester i Oslo, Beate Gangås.

Utvalget skal levere sin rapport seks måneder etter oppstart. Oppstart vil være avhengig av nødvendige sikkerhetsklareringer.

Last ned mandatet for evalueringsutvalget. (280 kB)