Voldtekt av barn over internett

Kripos har de siste årene i flere rapporter pekt på at stadig flere barn blir utsatt for seksuelle overgrep over internett. «Voldtektssituasjonen i Norge 2018» viser at antallet anmeldelser av seksuell omgang med og voldtekt av barn under 14 år økte med 13 prosent fra 2017 til 2018 og har økt med 74 prosent siden 2014. Rapporten viser også at antallet anmeldte voldtekter over internett har økt markant det siste året, fra 20 til 173 saker.

- Det er ingen tvil om at det kreves betydelig innsats på disse områdene for å forhindre at barn og unge utsettes for seksuelle overgrep. Med den årlige analysen av voldtektssituasjonen bidrar Kripos til økt kunnskap om anmeldte voldtekter og er en av premissleverandørene for det nasjonale forebyggende arbeidet på dette området, sier sjefen for Kripos, Ketil Haukaas.

I 2018 rammet voldtekter over internett nesten utelukkende barn under 14 år. De 28 personene som ble anmeldt for å ha begått voldtekt over internett, var per 31.12.2018 til sammen registrert som mistenkt, siktet eller domfelt i 1725 seksuallovbruddssaker. Tre av de anmeldte sto imidlertid bak over 1500 av disse seksuallovbruddssakene.

Les mer: Slik beskytter du barna dine mot seksuelle overgrep på nett.

Flere gutter ofre for voldtekt

Rapporten viser at det fremdeles er en stor overvekt av jenter og kvinner som anmelder voldtekt. I år har imidlertid antallet mannlige fornærmede økt. Fra 180 fornærmede i 2017 til 317 i 2018. Det er en økning på 76 prosent.

I de 173 sakene som gjelder voldtekt over internett, var 83 prosent av de fornærmede gutter. I flere saker ser politiet at unge gutter kan være sårbare for personer som utgir seg for å være en annen enn den de er, og forledes og trues til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran et webkamera.

Det er store mørketall for seksuelle overgrep både blant utsatte gutter og jenter. Forskning har vist at gutter i enda mindre grad enn jenter forteller om at de er utsatt for seksuelle overgrep.

Festrelaterte voldtekter

Når det gjelder anmeldelser av voldtekt av personer over 14 år, så er fordelingen mellom de ulike voldtektskategoriene er relativt uendret fra tidligere år. Også i år er kategorien for festrelaterte voldtekter den største, med en andel på 42 prosent. Andelen overfallsvoldtekter er den laveste noensinne.

I STRASAK-rapporten for 1. tertial 2019 (930 kB) skriver politidirektoratet at antall voldtektsanmeldelser synes å ha stabilisere seg det siste året, etter den store økningen som har vært registrert de siste årene.

Rapport: Voldtektssituasjonen i Norge 2018 (1,52 MB)