Rapporten tar for seg nitti straffesaker der barn er fornærmet. Over halvparten av barna var fem måneder eller yngre da skaden ble avdekket. En fjerdedel av barna var to måneder eller yngre.

– Vold mot barn skjer som regel i hjemmet, uten vitner til stede. I tillegg har de yngste barna begrensede språkferdigheter og liten eller ingen mulighet for å fortelle noen om hva som har skjedd. Dette gjør at denne volden er spesielt vanskelig å forebygge, avdekke og etterforske, sier sjefen for Kripos, Ketil Haukaas.

Rapporten konkluderer med at mange av barna i saksutvalget er født inn i særlig sårbare familier. Målet med rapporten er å gi politiet og andre etater en felles risikoforståelse. Vi ønsker å sette dem bedre i stand til å støtte, yte veiledning og gi ekstra tilsyn til familier med særlig behov for det.

– Vold mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, som ikke bare medfører akutte skader, men det kan også ha betydelige langsiktige konsekvenser. Dette er ikke et problem politiet kan eller bør håndtere alene, og det er derfor viktig at alle gode krefter jobber sammen for å hindre at barn blir utsatt for alvorlig vold, sier Haukaas.

Rapporten er utarbeidet som en del av Kripos´ særskilte satsning på etterforskning og forebygging av vold mot barn. Med rapporten får både politiet og resten av samfunnet et bedre kunnskapsgrunnlag for å drive mer målrettet forebygging.

Lanseringen av rapporten er åpen for presse, og på programmet er det både eksterne foredragsholdere og erfarne etterforskere på feltet.

Rapport: Alvorlig vold mot små barn (1.21 MB)

Program for lanseringen

10:00 – 10:10 Åpning

10:10 - 10:30 Innlegg v/ politiinspektør Fredrik Skoglunn, POD

10:30 – 10:55 Presentasjon av rapporten Alvorlig vold mot små barn v/ seniorrådgiver Heidi Fischer Bjelland og politibetjent Anniken Inez Berge, Kripos

10:55 11:15 Pause

11:15 – 11:35 Innlegg v/ statsadvokat Birgitte Istad, Riksadvokatembetet

11:35 – 11:55 Erfaringer fra sak v/ politioverbetjent Kåre Svang, fagspesialist alvorlig vold mot barn, Kripos

11:55 – 12:15 Erfaringer fra det kriminaltekniske arbeidet v/ politioverbetjent Morten Weensvangen, Kripos

12:15 – 12:50 Lunsj

12:50 – 13:10 «Røde flagg». Når må man tenke på barnemishandling? v/ stipendiat Mary Jo Vollmer-Sandholm, OUS

13:10 – 13:30 Vold i oppveksten: varige spor? v/ Forsker Marianne Skogbrott Birkeland, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

13:30 – 13:50 Stine Sofie Foreldrepakke, Tone Emilie L. Spinnangr, Stine Sofies Stiftelse

13:50 – 14:00 Avslutning