Det var hensynet til befolkningen og avstandene som var grunnen til at det ble så mange som seks kontorer i Finnmark. Sentrale krav til saksomfang og samling av fagmiljøer skulle tilsi en langt sterkere sentralisering enn det som ble resultatet.

Timebestilling

Innen kort tid skal det innføres timebestilling på de seks passkontorene. Det betyr at de som har lang reisevei kan sørge for å bestille time på tidspunkt da man likevel er på reise.