– Det har vært en markert økning i sedelighetssaker siden 2016, og det har medført et behov for ytterligere bemanningsvekst på fagfeltet, sier leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt, Gordon Petterson.

– Dette er et felt vi prioriterer høyt i politidistriktet, og noe vi ønsker å bruke mye av våre ressurser på, sier Petterson.

Oppretter ny seksjon

Agder politidistrikt har vedtatt en ny organisering av Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning (FEFE). Politidistriktet oppretter en ny seksjon for grov vold og seksuelle overgrep. Den nye seksjonen skal jobbe med internettrelaterte overgrep, tilrettelagte avhør og grov vold og seksuelle overgrep.

Agder politidistrikt styrker med den nye seksjonen hele sedelighetsfeltet, og det er flere grunner til det.

– En av grunnene til at vi styrker dette arbeidet er at vi har avdekket flere saker som handler om overgrep på nett. I tillegg ønsker vi å få til en raskere behandling av saker på hele sedelighetsfeltet. En raskere behandling av slike saker vil være viktig for både offer og mistenkte, sier Petterson.

Media:
Kontaktperson i denne saken er leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt, Gordon Petterson. Han kan nås på telefon 970 29 210.